MJK Automation

MJK Automation er leverandører af udstyr til renseanlæg, vandværker og industrier. Mere end 80 % af de danske kommuner anvender MJK-udstyr på deres pumpestationer og renseanlæg. Udstyret produceres på egen fabrik i Danmark og sælges og serviceres i mere end 50 lande i verden.

Med de ændringer der sker i branchen, gør MJK sig stærkt gældende som leverandøren der altid er i stand til at komplementere og servicere leveret udstyr.

MJK Automations mission er at fremstille måleudstyr, til anvendelse i processer og miljøanlæg så den bedre styring bidrager til at spare på ressourcer og således sikre et bedre og renere miljø.