Nutriflow

Nutriflow er et udviklingsselskab som arbejder med at udnytte og skabe værdi af næringsstofferne i gylle og spildevand.

Selskabet udviklede i 2008 et anlæg til separering af gylle, som blev etableret i Rusland i 2009. Anlægget fungerer i dag tilfredsstillende. De arbejder på at udvikle konceptet så udnyttelse og økonomi optimeres, bl.a. ved at dyrke biomasse i rejektet fra anlægget.