NNE Pharmaplan

NNE Pharmaplan bygger og renoverer farmaceutiske faciliteter, hvor HSE (Health, Safety and Environment) i projekterne berører alle fire fokusområder. I HSE arbejdet kortlægges alle ressourcer (vand, energi, spildevand, affald m.m.) og teknologierne anvendt i faciliteterne udfordres.