Novafos

Novafos er vandselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Vi håndterer alt spildevand i de ni kommuner og leverer drikkevand til en del af forbrugerne. Resten af forbrugerne får deres vand fra private vandværker.

Fakta:

  • 425.000 forbrugere får enten vand fra Novafos eller fra private vandværker.
  • 20 mio. m3 spildevand bliver hvert år renset på vores renseanlæg.
  • Vi har 18 vandværker og producerer 18 mio. m3 drikkevand om året.
  • Vi har 1.700 km vandledninger.
  • Vi har 18 renseanlæg.
  • Vores 1.150 pumpestationer pumper spildevandet videre i afløbssystemet.
  • Vi har 3.400 km regnvands- og spildevandsledninger.
  • Vi er ca. 280 medarbejdere i Novafos