O3 Technology Nordic

O3 Technology Nordic udvikler ny teknik inden for rensning af forurenet grundvand med ozon. O3 Technology Nordic kan med deres patenteret vandbehandlingssystem behandle grundvand med alle former for organisk forurening, bl.a.

  • Kloreret opløsning midler
  • Pesticider
  • Bakterier
  • Medicin rester