PenAgro ApS

“Nedbring forbruget af antibiotika og zink ved iblanding af 5-10 kg tangmel pr. ton foder til de mindste og 2,5 – 5 kg. tangmel pr. ton foder til de større grise”

Ring og hør nærmere om forsøg og praksis med tang i foder.