PureteQ A/S

PureteQ er et firma i Dansk Synergi koncernen. Vi har fokus på udvikling, salg og produktion af miljøteknologi, herunder forskellige procesanlæg til behandling og nyttiggørelse af kemikalieholdigt affald og industrielle biprodukter. Optimal genanvendelse af en vifte af kemiske affaldsstoffer, sikrer en økonomisk bæredygtig løsning for både vores kunder og miljøet.