PurFil ApS

PurFil’s mission er udvikling, produktion og markedsføring af innovative modulerede produktløsninger til isolering og forædling af organiske biprodukter fra landbrug og fødevareindustri. Deres produkter resulterer i en transformation af aktuelle omkostninger til fremadrettede indtægter ved produktion af CO2-neutrale biobrændsler – Dette samtidig med en kraftig reduktion i miljøbelastningen på atmosfære og vandmiljø.