Region Sjælland – Miljø og Ressourcer

Region Sjælland – Miljø og Ressourcer varetager den offentlige indsats overfor forurening af jord og grundvand i Region Sjælland. Særligt fokus har vi på løsninger der kan nedbringe tiden, omkostningerne og generne ved oprensning af kendte forureninger.
Region Sjælland har to testgrunde hvor nye teknologier kan afprøves af private og offentlige parter. En med pesticidbelastet grundvand og en med indeklimaproblemer fra en forurening med chlorerede opløsningsmidler.
Grundlæggende har alle former for innovation der kan understøtte regionens opgaver inden for forurenet jord og grundvand vores interesse.