Renosyd i/s

Renosyd er et værdiselskab. Det er vi, fordi vi tror på, at der er værdi i alt det, vi kasserer og smider ud – vel at mærke hvis vi hjælpes ad med at sortere, indsamle og behandle det rigtigt.

Fakta om Renosyd:

  • er værdiselskab for – og ejet af – Odder og Skanderborg Kommuner
  • betjener 33.000 husstande
  • driver fem genbrugspladser i hhv. Galten, Hørning, Odder, Ry og Skanderborg
  • driver kraftvarmeanlægget i Skanderborg, som producerer el og varme af det affald, som ikke kan genanvendes ”