RGS Nordic

RGS Nordic er specialister i behandling af forurenet jord, industrispildevand og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Vi driver mere end 35 modtage- og behandlingsanlæg i Danmark, Sverige og Norge – heriblandt anlægget i Stigsnæs, der er Nordens største kommercielle biologiske anlæg til rensning af industrispildevand.