ShowerEcoGuide ApS

Dette sker gennem anvendelse af ShowerEcoGuide – en enkel løsning, der hos brugeren skaber en bevidsthed og et økonomisk incitament for at leve mere bæredygtigt. ShowerEcoGuide er et fysisk produkt, der placeret i brusenichen, bidrager til ændring af brusebadsadfærd i vandbesparelsesøjemed.

Ved brug af ShowerEcoGuide opnås følgende fire fordele:
1. Der forbruges mindre vand.
2. Der forbruges mindre energi, idet behovet for vandopvarmning mindskes, hvilket reducerer CO2- udledning.
3. Vandudledning til kloak reduceres, og har en positiv effekt på rensningsanlæggenes kapacitet.
4. Der opnås en økonomisk besparelse, idet ShowerEcoGuide reducerer vand- og energiforbruget.