Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Gennem innovation og samarbejde vil vi være med til at skabe fremtidens forsyning – til gavn og glæde for kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Vandforsyningen
Vandforsyningen producerer årligt ca. 1 mio. m3 drikkevand, der leveres til ca. 6.000 kunder gennem 226 km hovedledninger. Produktionen sker på 5 vandværker, og drikkevand leveres til Skanderborg, Vrold, Stilling, Gram, og Herskind-Skivholme-området..

Spildevandsforsyningen
Spildevandsforsyningen behandler årligt ca. 2,4 mio. m3. Herudover afleder vi regnvand og vejvand. Det sker gennem 176 km fælles kloakledninger og 24 km fælles trykledninger og 305 km regnvandsledninger, 283 km spildevandsledninger og 58 km trykledninger, 65 bygværker, 291 udløb, 140 større pumpestationer, 22 minipumpestationer, 102 regnvandsbassiner, 7 sparebassiner og i alt 6 renseanlæg i hele Skanderborg Kommune.