SkyTEM

SkyTEM er et helikopter-båret time-domain elektromagnetisk, magnetisk og radiometrisk system, som kan kortlægge vertikale og laterale variationer i jordens undergrund med meget høj nøjagtighed. SkyTEM-metoden, som oprindeligt er udviklet til at kortlægge grundvandsmagasiner og vurdere deres sårbarhed, anvendes over hele verden i forbindelse med olie- og mineralforekomster samt miljømæssige og geotekniske undersøgelser.

SkyTEM udvikler løbende den luftbårne geofysiske teknik ved at investere i forskning og udvikling, med særligt fokus på kundernes behov samt sikkerhed og miljø.