Sorbisense A/S

Sorbisense fremstiller og markedsfører en unik og patenteret teknologi til effektiv måling og monitering af alle vandtyper.Teknologien er unik ift. at kunne lokalisere kilder til periodiske udledninger, at kunne måle den konkrete risiko fra punktkilder og generelt at kunne anvendes til kontinuerlig måling i dynamiske vandmiljøer.

Eksempelvis til permanet overvågning af afløbssystemer, måling af udledninger fra virksomheder, fra veje, pladser og tage og fra dyrkede arealer.