Special Waste System

Special Waste System (SWS) er en affaldsvirksomhed med 20 års erfaring i behandling og destruering af farligt/fortroligt affald. SWS har eget forbrændingsanlæg til forbrænding af farligt affald. Som eksempler kan nævnes klinisk risikoaffald, herunder patologisk affald og døde dyr samt olie- og kemikalieaffald, herunder olieaffald, organisk-kemisk affald, pesticidaffald, medicinaffald o.a.

SWS lægger vægt på kvalitet og fleksibilitet under hensyntagen til miljøet, ligesom de bevarer et højt serviceniveau, hvor kundernes ønsker og behov forsøges opfyldt, uden dog at gå på kompromis med hensynet til miljøet og sikkerheden.