STENA Recycling A/S

STENA Recycling A/S er en af Danmarks største genvindingsvirksomheder – gennem forskning og innovation forsøger vi at udvikle nye løsninger. Vi tror på, at  genanvendelse  er en vigtig ressource, og at genvinding af  alle fraktioner  får en positiv betydning i fremtiden for både samfund og miljø, således at “affald” kun er det der er tilbage når fantasien hører op!

Virksomheden genvinder  bl.a.  returpapir, plast, jern, metal, elektronik og miljøfarligt affald fra 28 filialer landet over.

I samarbejde med Grafisk Arbejdsgiverforening har Stena Recycling gang i et projekt omkring papirdelen, som skal bidrage til at øge indsamlingsgraden af papir fra trykkerier.