StepPartner

Derudover har StepPartner mere end 20 års erfaring indenfor ressourcehåndtering – herunder bortskaffelse af restprodukter igennem direkte genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse eller deponi.