Styrolit

Styrolit producerer bygningskomponenter af Airpop (EPS-ekspanderet polystyren). Vi har stor fokus på bæredygtighed i vores produktion og i forbindelse med brugen af vore produkter. Vi genanvander alt Airpop affald internt og har dermed ingen affald. Øvrigt affald fra emballager mv kilde sorteres og sendes til genbrug i det omfang det er muligt.

Styrolit RadoVent er et produkt som anvendes til at ventilere under en bygning. Som navnet antyder anvendes produktet primært til radon ventilation/sug.