SUNSTONE WATER GROUP EUROPE

Sunstone Water Group er en international virksomhed med produktion, salg og distribution i både USA og Europa. Den europæiske organisation er etableret i 2014, efter at virksomheden i en årrække har opereret på det amerikanske marked.

Filosofien bag Sunstones løsninger er at rense vandet tæt på kilden. Decentral rensning reducerer behovet for rensning i offentlige spildevandsanlæg, og det giver både økonomiske og miljømæssige fordele for virksomheder, der har stort vandforbrug.

Sunstones løsninger er særligt velegnede til food & beverage-brancen (f.eks. mejerier, slagterier, bryggerier, fiskeindustri m.m.) og andre former for industriproduktion med højt forbrug af procesvand.

Vi  kan også fremstille drikkevand af enhver fysisk kilde, såsom grundvand, søer og floder (overfladevand), brakvand eller havvand.

Dertil kan vi tilbyde unikke løsninger til håndtering af rejektvand  hos renseanlæggene .

Vores Clean Water Unit er kerneproduktet og er udstyret med det ypperste indenfor vandrensning. Med brug af de bedste filtreringsteknikker spænder mulighederne over pre-filtrering af eksempelvis fjer eller afskær til bakterier, virus, pesticider og salte.