Tomorrow


Tomorrow starter med el, og har derfor bygget www.electricitymap.org, som viser hvor meget CO2 udslip der kommer fra den el vi bruger.

Deres professionelle platform, pro.electricitymap.org, giver mulighed for at se historiske data, samt at bruge vores API for at fremstille IoT enheder som bruger strømmen når CO2 niveauet er lavest.