Transform

Transform har i over 25 år ydet bioteknologisk rådgivning indenfor spildevands-, slam- og affaldsbehandling, samt luftrensning og byøkologisk planlægning. Projekterne er baseret på biologisk behandling og genanvendelse. Transform har introduceret rodsoneteknologien internationalt. Biogødning baseret på kompostering af slam og organisk affald er introduceret. Naturlig luftrensning og ventilation BioVentic er etableret i kontorer og industrier.  Rodsoneanlæg i Oman for Shell og PDO modtog “Global Water Prize” 2011.