Vestforbrænding

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab og håndterer årligt ca. 1 mio tons affald for vores 19 ejerkommuner, dvs. 875.000 borgere og 60.000 virksomheder i Hovedstadsregionen.

Vi lægger stor vægt på samarbejde omkring udvikling- og innovationsprojekter om energi, affald og ressourcer – med afsæt i vores innovationsplatform RESURSIUM.

RESURSIUM faciliterer projekter og formidler adgang til hele affaldsværdikæden, tekniske anlæg og processer – herunder mulighed for DEMONSTRATION og showcasing af nye teknologier.

Vi tilbyder vores ejer kommuner alle nødvendige løsninger inden for indsamling, genanvendelse og behandling affald, herunder driften af 6 genbrugsstationer.

Vores anlæg til forbrænding af affald er landets største og producerer både elektricitet og fjernvarme, som afsættes i vores eget ledningsnet og til VEKS/CTR.

Vi råder over anlæg og faciliteter på 3 lokaliteter hhv. Glostrup, Høje-Taastrup og Frederikssund.