Water Environment Technologies

We-tecos – Water Environment Technologies  idegrundlag er at udvikle og sælge mobile løsninger til monitorering af vandkvalitet i realtid. Første produkt er ”Nitrato”, der måler koncentration af nitrat i vandløb.