Om netværket

Inno-MT er netværket, hvor Danmarks mest innovative virksomheder og vidensinstitutioner på miljøområdet samarbejder om teknologiudvikling

Nyhedsbreve

Om netværket

Innovationsnetværk for Miljøteknologi(Inno-MT) arbejder målrettet for at bringe danske miljøteknologi-virksomheder i front gennem matchmaking, formidling af viden, internationalisering og hjælp til iværksætteri.

Initiativtagerne til Inno-MT er:

 

Læs vores opsamlingskatalog med cases

Opsamlingskatalog 2018

Mission

Inno-MT skal fremme innovation i den danske miljøteknologiske sektor, med særligt fokus på SMV’er, ved at:

De tre fokusområder2

Vision

Inno-MT’s vision er, at vores medlemsvirksomheder skal være blandt de mest innovative virksomheder i Danmark og bidrage væsentligt til eksport af dansk miljøteknologi på 100 mia. kr. i 2020.

  • Denne målsætning forudsætter mere end en fordobling af nuværende eksport på 45 mia. kr. (Miljøministeriet, 2009).
  • Inno-MT vil arbejde for at nå målsætningen ved at finde nye og innovative produkter og services på tværs af de fire fokusområder jord, vand, luft og affald.
  • Inno-MT definerer innovation som opfindelser og ideer, der er omsat til produkter eller tjenester, der er bragt til markedet. Innovation er altså processen fra ide til faktura.

Sekretariatet

Sekretariatet står for den daglige drift og administration af netværket, agerer bindeled mellem virksomheder og forskningsinstitutioner og yder assistance ved arrangementer og under møder i styregruppen. Inno-MT sekretariatet er beliggende hos CLEAN for at sikre bedst mulig synergi.

Kontakt os gerne med spørgsmål, ris/ros eller oplysninger om nye projekter og tiltag, der er relevante for netværket.