10 gode råd – sådan får din virksomhed indflydelse på reguleringen

10 gode råd – sådan får din virksomhed indflydelse på reguleringen

For mange SMV’er er det en stor udfordring både at finde rundt i det store kompleks af lovgivning og regler, der påvirker deres forretningsområde, og finde ud af hvem, der træffer beslutningerne og hvornår. Når politikere skal træffe beslutninger og gennemføre love, handlingsplaner mv., er der altid mange interesser at tage hensyn til. Der er mange virksomheder og organisationer, der gerne vil have indflydelse på, hvilke beslutninger politikerne træffer, hvilket grundlag politikerne træffer beslutninger ud fra samt på hvordan embedsmændene fører beslutningerne ud i livet.

Inno-MT har i samarbejde med Dansk Miljøteknologi og DHI udarbejdet en rapport og en der til hørende pjece, som omhandler, hvordan din virksomhed kan planlægge og håndtere påvirkning af den regulering, der direkte eller indirekte berører deres drift og udviklingsmuligheder.

Læs mere om