Vandudfordringer i den farmaceutiske industri

Vandudfordringer i den farmaceutiske industri

Den farmaceutiske industri i Danmark står for en betydelig andel af Danmarks industrielle vandforbrug. Der er således potentielt store besparelser at hente i mere ressourceeffektiv vandbehandling i sektoren. Samtidig har lægemiddelproducenterne også en udfordring med spildevand indeholdende miljøfremmede stoffer, som ikke må udledes til kloak, og derfor skal bortskaffes på anden vis. Disse udfordringer danner udgangspunkt for projektet, som bringer en række af landets mest innovative vandvirksomheder i tæt dialog med nogle af de førende virksomheder fra den farmaceutiske industri

Deltagere

DHI, Biogen, Lundbeck, NNE Pharmaplan

Andre involverede deltagere

Aquarden, Liqtech, UltraAqua, Aquaporin m. fl.