A common ground for clean soil

A common ground for clean soil

Danmark har igennem mange år haft fokus på jord- og grundvandsrensning, bl.a. for at sikre grundvandsreserven mod forurening samt for at beskytte folkesundheden. Det har skabt grobund for udviklingen af en række unikke kompetencer i Danmark, både hvad angår myndighedssystemet til forebyggelse, identifikation og behandling af forurenede grunde, samt udviklingen af teknologiske løsninger til oprensning af jord og grundvand. Disse kompetencer kan eksporteres på de globale markeder!

“Nogen bliver nødt til at rydde op i fortidens synder for at kunne bygge en mere bæredygtig fremtid. Jord og grundvandsrensnings sektoren er løsningen”

Maiken Faurbye, Krüger A/S

CLEAN har derfor, i samarbejde med State of Green, Inno-MT, Danish Soil Partnership og en række bidragsydere, udarbejdet en oversigtsrapport over den danske sektor for jord- og grundvandsrensning. Rapporten skal bruges som en samlet promovering af sektoren over for udenlandske interessenter. Den giver et lettilgængeligt overblik over de danske kompetencer på området samt de virksomheder og organisationer, som er med til at forme sektoren.

Rapporten indeholder bl.a. en beskrivelse af den centrale rolle, som de offentlige myndigheder spiller, oversigt over danske virksomheder, der arbejder med jord og grundvandsrensning, nøgletal og figurer, m.m.