Afprøvning af strategi til intelligent bioremediering

Afprøvning af strategi til intelligent bioremediering

Inno-MT bobleprojektet “Afprøvning af strategi til intelligent bioremediering” er afsluttet og dermed er det første skridt imod brugen af nye teknikker, samt opbygningen af et øget vidensgrundlag for bioremediering i forskellige jordtyper taget.

Igennem det sidste halvandet år har fire Inno-MT medlemmer, (Teknologisk Institut, Biorem, DGE-Group og Aalborg Universitet) arbejdet tæt sammen på et bioremedieringsprojekt med det formål at udvikle diagnostiske metoder, som præcist kan beskrive aktiviteten af naturlige bakterier og svampe i forurenet jord, og samtidig angive en strategi for brugen af hjælpestoffer til biologisk rensning af den forurenede jord.

Resultaterne fra bobleprojektet har vist sig at have en bred generisk værdi og forventes at kunne bruges bredt indenfor en række områder med biologisk baseret rensning. Derved har projektresultaterne allerede givet anledning til videreudvikling i de deltagende virksomheder og benyttes allerede i andre projekter.

Et attraktivt alternativ

Problemet der gav startskuddet til projektet, er at jorden under mange erhvervsgrunde er forurenet og derfor ikke kan anvendes optimalt. Et attraktivt alternativ til traditionel afgravning er biologisk jordrensning, også kaldet bioremediering. Ved bioremediering stimuleres enten de naturlige forekommende bakterier i jorden(biostimulering), eller man tilføjer en sammensætning af specifikke bakterier(bioaugmentering), og man bruger derved mikroorganismer i jorden til at nedbryde de forurenende stoffer på stedet.

Målrettet jordrensning

In situ bioremediering kræver imidlertid et dybtgående kendskab til de naturligt forekommende bakterier for at kunne fastslå, hvilke bakterier og metode som er bedst egent til nedbrydningen af de specifikke forurenende stoffer. Projektet har derfor afprøvet og vist anvendeligheden af forskellige analyseværktøjer til at måle effekten af forskellig biostimulering. Denne analyse-platform har vist sig at være et effektivt værktøj til at fremme beslutningsprocessen, når der skal designes bioremedieringsstrategi af en forurenet grund. For at vurdere muligheden for at bruge forskellige metoder, har projektet desuden gjort brug af DNA-baseret ’next generation sequencing’(NGS) teknologi. Projektet ser et stort potentiale i denne teknologi, da den giver bedre mulighed for mere målrettet brug af biologisk jordrensning.

Samarbejde baner vejen for danske virksomheder

Samarbejdet mellem vidensinstitutionerne og de deltagende erhvervsvirksomheder er blevet styrket betydeligt, og projektet er et fint eksempel på, hvordan der kan bygges bro mellem grundforskning og udvikling i erhvervsvirksomheder, og videre til løsninger af samfundsmæssige problemer.

De nyudviklede metoder er blot startskuddet til en fremtidig opbygning af en vidensdatabase og brug af nye smartere metoder. Projektet er derved med til at forbedre danske virksomheders position på bioremedieringsområdet og samtidig med til at øge eksportmulighederne.