Bæredygtige hør- og hampetekstiler

Bæredygtige hør- og hampetekstiler

Baggrund
Projektet tager afsæt i, at hør og hamp kan dyrkes økologisk  vore breddegrader, uden pesticider og med meget lidt input af gødning. Projektet ønsker at definere udviklingsbehov for at kunne  målet/visionen om at kunne fremstille reelle bæredygtige tekstiler fra lokalt produceret hør og hamp. Dette inkluderer også processer med farvning og afklaring af muligheder for at anvende de mindst miljøbelastende muligheder. Hvad skal reelt til for at et bæredygtigt hørhampetekstilkoncept kan realiseres?

Den nuværende produktion af tekstiler er stærkt miljøbelastende,
hvor især dyrkning og produktion af bomuld til tekstiler i 3. verden
og transporteret over store afstande udgør en stor belastning for miljøet.
Dette skyldes
 stort forbrug af vand og sprøjtegifte i dyrkningsledet,
og stort vand og kemikalieforbrugtil forarbejdning af bomuld til tekstiler, og energitil transport.

Formål
Projektet har til formål at udvikle et tekstilkoncept med nye enzymatiske forarbejdningsmetoder  basis af lokalt producerede tekstilråvarer, og dokumenterekonceptet som værende et bæredygtigt alternativ for modeindustrien.
Målgruppen er modeindustrien, designere, studerende og forbrugeren, samt øvrige interessenter/stakeholders i værdikæden.

Projektet er et forprojekt, som skal afklare hvilke teknologiskemuligheder
og begrænsninger der ligger i tekstiler af hør og hamp, inkl. dokumentere
hvad de medfører af miljøforbedringer i forhold til eksisterende produktion af tekstiler baseret  bomuld. 

Projektdeltagere
Agrotech, Rachel Kollerup ApS, Seidra Textilwerke GmbH, Novozymes A/S og Force Technology