BWA Pilot-projekt

BWA Pilot-projekt

Baggrund

Projektet baner vej for deltagende danske SMV’ers adgang til den kinesiske vand- og energisektor, gennem en innovations camp i Beijing

Kina står overfor store udfordringer i vand-sektoren og har problemer med vandforurening, oversvømmelser og faldende grundvandsniveauer. I modsatte ende står de danske SMV’er og har svært ved at skabe markedsadgang fordi de ikke har ressourcerne eller budgetter til at gå fra enkeltsalg til ”løsningssalg”. Der eksisterer et reelt behov fra de danske SMV’er om at identificere og facilitere et konkret samarbejde med relevante kinesiske partnere med henblik på at udvide danske samarbejds-og markedsmuligheder.

Inno-MT varetager roller som facilitator, ved at samle en gruppe af sine danske medlemsvirksomheder til en innovations camp i Beijing for, i direkte samarbejde med Beijing Water Authorities, at udvikle innovative løsninger på megabyens miljøudfordringer.

Formål

Formålet med dette projekt er at løfte eksporten af grønne løsninger fra danske SMV’er. Ambitionen er at dette pilotprojekt skal skabe en platform for samarbejde mellem danske cleantech SMV’er og de kinesiske myndigheder, således at der kan skabes lignende projekter indenfor andre industrier og regioner. Sådan en platform kan åbne op for, at de danske SMV’er kan blive bedre til at arbejde sammen når de tænker løsninger til eksport hvilket kan hjælpe dem med at går fra produktsalg til løsningsbaseret eksport.

Varighed

01.11.15-30.06.16

Projektpartnere

Innovation Centre Denmark