Char-Clean

Char-Clean

Baggrund
Filtre med aktivt kul, som er på markedet, er imidlertid for dyre til at anvende ved biogasanlæg, affaldsindustri og især ved landbrug, hvor der skal renses meget store luftmængder. Biochar kan derimod produceres lokalt ved termisk forgasning af træ, halm eller gyllefibre. Herved forventes det, at omkostninger bliver så lave grundet forbedret logistik, at det bliver økonomisk muligt at udskifte materiale hyppigere og derved øge garanti for lugtreduktion samt driftssikkerheden.

Formål
Projektet har til formål at udvikle et luftrensesystem til biogasindustri, landbrug og affaldsindustrier. Luftrensningen er baseret på anvendelse af restprodukt (biochar) som filtermaterialer. 
Biochar er et restprodukt fra termisk forgasning af træ, halm og/eller gyllefibre. Det har ligesom aktivt kul en stor evne til at absorbere lugtstoffer ogsåuden forudgående raffinering til aktivt kul.
Målgruppen er primært virksomheder der producerer ventilationsudstyr, uden at have mulighed for at tilbyde en teknologi til løsning af lugtproblemer hos deres kunder.
Desuden henvender projektet sig til ejere og driftsledere på biogasanlæg, komposteringsanlæg, slagterier spildevandsanlæg og store husdyrproduktioner. Sidstnævnte har især brugfor en effektiv lugtfjernelse med lavt modtryk og let udskiftning af filtermateriale. 

Projektpartnere
Biosynergi Process ApS, BBK, Agrotech og Force Technology