Emissionsbaseret regulering

Emissionsbaseret regulering

Dette Technology Outlook sætter fokus på betydningen af en emissionsbaseret reguleringsmodel for miljøteknologiske virksomheder.

Natur- og Landbrugskommissionen har i sin nyligt udgivne rapport anbefalet en ny emissionsbaseret model til regulering af landbrugets miljøpåvirkning og husdyrproduktion. Modellen lægger op til, at landbrugene i fremtiden skal reguleres i forhold til den konkrete udledning af miljøskadelige stoffer fremfor på størrelsen af husdyrproduktionen. Formålet med den foreslåede ændring er at fremme udviklingen af landbrugserhvervet og nye miljøteknologier samt at forbedre miljøet.

Den emissionsbaserede reguleringsmodel åbner således for, at produktionen i staldene i højere grad end i dag sættes fri under iagttagelse af, at emissionsgrænserne overholdes. Det vil betyde, at en landmand principielt frit vil kunne øge produktionen, hvis han installerer miljøteknologi, som reducerer emissionerne.