Energibesparelser ved recirkulation af udsugningsluft i produktionsvirksomheder

Energibesparelser ved recirkulation af udsugningsluft i produktionsvirksomheder

Baggrund

Recirkulation af udsuget luft fra industrielle processer er kun tilladt i meget få tilfælde, så alle andre steder ledes den varme luft ud til atmosfæren, og den friske erstatningsluft opvarmes inden indblæsningen i arbejdslokalerne. Fokusområdet for projektet er derfor at skabe en energibesparelse i industrien ved recirkulation af udsuget luft fra industrielle produktionsprocesser, så opvarmning af erstatningsluft reduceres.

Formål

Projektets formål er at afdække potentialet for anvendelse af recirkulation i industrielle processer, samt at afklare behovet for anvendelse og tilpasning af renseteknologier til, at sikre den nødvendige sikkerhed for opretholdelse af rensning af recirkulationsluften. Arbejdstilsynet har åbnet op for mulighederne for at recirkulere udsuget luft fra arbejdsprocesser med visse specifikke typer partikler, og der forventes igangsat flere projekter, som skal åbne op for flere støvtyper. Arbejdsprocesser der også generer luftformige forureningskomponenter er dog ikke i spil, men forventes at kunne blive det, hvis der findes renseteknologier og kontrolstrategier, som kan sikre den nødvendige renhed af den recirkulerede luft.

Projektdeltagere

FORCE Technology, AVS Danmark ApS, Teldust, Zehnder Danmark, Nordic Air Filtration og Dansk Miljøteknologi/Dalutek