Farligt affald

Farligt affald

De europæiske regler for klassificering af affald som farligt eller ikke-farligt er i øjeblikket under revision, og et forslag fra EU-kommissionen forventes til afstemning dette forår.

Under forudsætning af at de foreslåede ændringer træder i kraft, vil der opstå et behov for re-klassificering af en række affaldstyper. Ændringerne kan betyde, at affald, som hidtil er blevet betragtet og håndteret som ikke-farligt, måske fremover skal klassificeres og håndteres som farligt affald.

Der er derfor identificeret et behov for en kortlægning af typerne og mængderne af farligt affald, de tilgængelige behandlingsmetoder og behovet for (videre)udvikling af behandlingsmetoder for farligt affald.

Formålet med dette Technology Outlook er derfor at tilvejebringe en oversigt over

  • Strømmene af farligt (eller forventet farligt) affald
  • Tilgængelige behandlingsmetoder for farligt affald

På baggrund af ovenstående oversigt opstilles der en række anbefalinger i forbindelse med udvikling af nye metoder og teknologier.