Industrielle partikelfiltres effektivitet over ultrafine partikler

Industrielle partikelfiltres effektivitet over ultrafine partikler

Dette Technology Outlook beskæftiger sig med industrielle partikelfiltres effektivitet over for ultrafine partikler.

En af rapportens hovedkonlusionerne er, at markedet for teknologier til luftrensning overvejende er drevet af reguleringen på området. Der er eksempler på, at virksomheder implementerer luftrensning som et led i en grøn strategi, men den helt overvejende driver for markedet er de grænseværdier og krav, der fastsættes på miljøområdet af EU, og de nationale regeringer og lokale tilsynsmyndigheder.

Hvad bringer fremtiden

På nuværende tidspunkt er markedet for teknikker til fjernelse af ultrafine partikler primært fokuseret omkring partikelfiltre til dieselbiler, men det forventes, at den europæiske kommission i fremtiden vil have et øget fokus på den generelle risiko for eksponering over for ultrafine partikler. Dette medfører en forventningen om en fremtidig skærpet regulering på flere marekeder, herunder brændeovne, biomassefyrede anlæg og emissioner fra skibsmotorer.

Baggrund

Støvemissioner fra industrien reguleres i dag ud fra den emitterede masse af partikler. Da de aller mindste mindste partikler har en forsvindende lille masse, vil den nuværende regulering sjældent tage hensyn til, om de ultrafine partikler fjernes effektivt. De ultrafine partikler optages meget effektivt i lungerne og vides nu at udgøre den mest sundhedsskadelige fraktion af de luftbårne partikler.

Formålet med rapporten er at identificere udfordringer og muligheder for at reducere sundhedsskadelige, ultrafine partikler ved hjælp af industrielle partikelfiltre. Denne har til formål at opsummere, hvor effektive de mest udbredte partikelfiltre og rensningsteknologier er til at fjerne ultrafine partikler fra industrielle processer og forbrændingsprocesser, og opstille perspektiver for, hvordan man i fremtiden vil kunne videreudvikle disse teknologier, så man under de givne betingelser kan opnå den størst mulige effektivitet over for ultrafine partikler.