Internationalisering af danske cleantech SMV’er

Internationalisering af danske cleantech SMV’er

CLEAN og Inno-MT har over sommeren 2014 været rundt i Danmark og gennemføre interviews med 39 danske SMV’er, heraf 14 Inno-MT medlemmer. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, hvordan CLEAN og Inno-MT fremadrettet bedst kan understøtte internationaliseringen af danske cleantech SMV’er.

Rapporten identificerer udfordringer og barrierer, som virksomhederne står over for i deres internationaliseringsstrategi, og deres ønsker til tiltag, der kan støtte indsatsen. På baggrund af undersøgelsens resultater vil CLEAN og Inno-MT udvikle aktiviteter der er skræddersyet til virksomhedernes behov for internationalisering.

Hvordan hjælper rapporten Inno-MT medlemmer?

Undersøgelsen viser, at internationalisering  ofte er  kompleks og meget ressourcekrævende for SMV’er. Inno-MT vil i den kommende tid fokusere på at imødekomme de specifikke ønsker som virksomhederne havde. Disse inkluderer tilbud til den enkelte virksomhed i form af projekt leads, finansieringsmuligheder og markedsinformation, men især også tilbud om facilitering af partnerskaber på tværs af virksomheder og organisationer.