Klimateknologier i fremtidens fødevareproduktion

Klimateknologier i fremtidens fødevareproduktion

Technology Outlooket sætter fokus på scenarier for udviklingen af klima- og miljøteknologier, som har et potentiale for at begrænse klimaeffekten fra landbrug og fødevareproduktion.

En af hovedkonklusionerne er, at fremtidige projekter bør sigte mod at udvikle, integrere og demonstrere de mest effektive klima-, energi- og miljøteknologier i hele værdikæden fra jord til bord. Der er behov for en systemintegrator, der kan facilitere, at potentielle klima- og miljøteknologier kommer til at spille sammen i et samlet koncept, hvor også rammerne for en økonomisk rentabel implementering analyseres.

For at sætte gang i denne udvikling, er der behov for en push effekt, hvor der stilles specifikke krav fra myndigheder. Ellers er det tvivlsomt, at teknologierne udvikles i den hastighed, som der ønskes fra regeringens side. Det virker, som om der stadig er meget langt fra den bekymrede forbruger til teknologivirksomheder inden for området.

Læs mere i rapporten til højre og kontakt evt. Anders Iversen eller Peter Kai fra Agrotech, hvis du har konkrete projektideer eller vil høre mere om outlooket.

 

Baggrund

Landbruget og følgeindustrien er afhængig af evnen til at drive en bæredygtig forretning. Det er imidlertid vanskeligt at opnå varige konkurrencemæssige fordele baseret på stordriftsfordele alene. Prisen er ganske vist stadig et afgørende valgkriterie, men betydningen er vigende til fordel for kvalitet. Internationale undersøgelser viser, at etik er en vigtig driver for innovation (Business Insights LtD). De virksomheder, der formår at producere differentierede produkter til en konkurrencedygtig pris samtidig med, at værdikæden er optimeret i forhold til miljø, klima og ressourcer, er dem, der overlever på sigt.

Der findes en række miljø- og klimateknologier, der har potentiale til at reducere udledningen af særligt ammoniak, metan og lattergas. En undersøgelse i 2010 af energiforbruget på danske kvægbedrifter viser, at der er et stort potentiale forbundet med at energioptimere produktionen og dermed reducere energiforbrugets bidrag til udledningen af klimagasser. Potentielt kan der hentes en faktor 2,5 (dvs. 250 % fra de dårligste til de bedste) på energiområdet (jf. www.analyseplatformen.dk). Inden for svinesektoren er det ligeledes vist, at der i stalden kan spares op til 40 % på energiforbruget (se rapporten på: http://agrotech.dk/netop-nu/stort-potentiale-for-energibesparelser-i-landbruget). Disse besparelser er ikke kun medvirkende til at reducere produktionens klimabelastning, men giver også økonomiske incitamenter for landmanden til at indføre tiltagene. Denne såkaldte win-win situation er den helt rigtige tilgang for at sikre et fremadrettet og vedholdende arbejde med at reducere klimagas-udledningen fra dansk landbrug. Målsætningen er derfor at identificere områder, der både har en klimaeffekt, og som samtidig er en god forretning for landmanden.