Koagulant-accelreret konditionering af sandfiltre i svømmebadsanlæg efter returskyl

Koagulant-accelreret konditionering af sandfiltre i svømmebadsanlæg efter returskyl

Projektbeskrivelse

Projektet “Koagulant-accelereret konditionering af sandfiltre i svømmebadsanlæg efter returskyl” vil adressere problemstillingen omkring at sandfiltre – anvendt til behandling af svømmebadsvand – filtrerer dårligt i lang tid efter returskylning, fordi konsolideringen af sandet efter returskylning tager lang tid.

Denne problemstilling vil i projektet søges løst ved at udvikle et nyt innovativt princip/metodik for anvendelse af koagulanter (fældningsmiddel) til at konditionere sandet på forskellig vis under eller umiddelbart efter returskylning, således at filtreringseffektiviteten og partikelfjernelsen bliver uafhængig af konsolideringen af sandet. Løsningen har således som mål at opnå en radikalt forbedret drift og effektivitet af sandfiltre i svømmebadsanlæg, samtidig med at forbruget og udnyttelsen af koagulanter forbedres markant.