KOPIBYG

KOPIBYG

PCBkontaminering er en stor barriere for genanvendelse af byggeaffald og direkte årsag til, at man i regeringens ressourcestrategi, efter mange års fald, forventer en stigning i deponi af farligt affald. Eksperter vurderer, at PCB vil udgøre et problem i forhold til byggeaffaldindtil 2050 i Europa.

I dette projekt udvikles og afprøves en omkostningseffektiv og simpel bioremedieringsmetode til eliminering eller reduktion af PCB fra nedknust byggemateriale (betonknus).

Projektet tager udgangspunkt i en kosteffektiv bioremedieringsteknologi,hvor PCBholdigt byggeaffald blandes med biologisk aktivt kompostmateriale. Kompost har høj kapacitet for omsætning af komplekse organiske forbindelser, og man har med kompost tidligere kunnet reducere PCBindholdet stærkt forurenet jord og sediment med 3050% (Michel et al., 2001; Aparna et al., 2008). Kompost er desuden en attraktiv biologisk katalysator, da det er et let tilgængeligt restprodukt hos langt de fleste danske affaldsselskaber.  

Projektpartnere

Projektets partnere er Renosyd I/S, EHJ Energi A/S, og Teknologisk Institut.Derudover inddrages en Aarhus Universitet (Institut for Ingeniørvidenskab) omkring skalering af bioremedieringsteknologien.