Manure-to-Energy

Manure-to-Energy

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at optimere og markedsmodne et nyt integreret system til forbedret udnyttelse af næringsstoffer og energipotentiale i husdyrgødning. Dette integrede system, PURSUC, er udviklet til behandling af svine-, kvæg- og minkgylle på gårdniveau. Først frasepareres hovedparten af den friske gylles organiske stof. Efter tørring omsættes gylletørstoffet til brændbar gas, som udnyttes til produktion af elektricitet og varme. Under forgasningen dannes biochar, der er et svært nedbrydeligt produkt. Biochar kan anvendes til stabilisering af jordens indhold af organisk stof på et højere niveau, hvilket gavner kulstofbalancen. Samtidig øges jordens evne til at tilbageholde vand og næringsstoffer, hvilket bidrager til at bevare jordens frugtbarhed.