Minimering af lugtgener fra biomasse

Minimering af lugtgener fra biomasse

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er, at undersøge forholdet mellem forekomst af svampe i træflis og afgivelse af generende lugtstoffer. Projektet er rette mod kildesporing af specifikke lugtstoffer fra svampe med henblik på at identificere metoder til minimering af svampelugten. På baggurnd af resulaterne fra projektet udarbejdets en strategi for bekæmpelse/forebyggelse af svampe, der afgiver generende lugtstoffer.

 

Aktiviteter

Projektets hovedaktivitet udgøres af eksperimentelle undersøgelser af sammenhænge mellem forekomst af svampe i træflis og forekomsten af lugtstoffer.

Træflis med forskellige stadier af svampevækst vil blive udtaget fra indskibede sendinger af træflis primært baseret på affaldstræ fra gummiproduktion i Afrika. Der udføres samtidig måling af flygtige stoffer, herunder lugtstoffer, og identifikation af de tilstedeværende svampe. Målingerne af flygtige stoffer udføres med en kombination af GC/MS og online PTRMS for at få et komplet overblik over sammensætningen af stoffer i gasfasen. Identifikation af svampene sker vha. dyrkning på vækstmedier og efterfølgende morfologisk og kemisk identifikation. Sideløbende gøres der forsøg med direkte identifikation vha. DNA metoder.