Nutrients on demand – Syren+

Nutrients on demand – Syren+

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at produktudvikle og modne SyreN+ systemet – herunder vil alle relevante tekniske, miljømæssige, kemiske, økonomiske og markedsmæssige problemstillinger ved sådan en teknologi blive belyst.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er maskinfabrikanter og maskinstationer, som bliver henholdsvis producenter og brugerne af SyreN+ systemet. Herudover også større landbrug og maskinfællesskaber.

Aktiviteter

  • En undersøgelse, der afdækker hvilken kvælstofkilde, der er den mest relevante.
  • Udarbejdelse af kravspecifikationer for SyreN+ systemet.
  • Undersøgelse af konsekvenserne for markedet og for brugerne.
  • Gennemførelse af workshop, hvor bl.a. maskinstationejere og maskinkonsulenter kan komme med indspil til udviklingen af SyreN+ systemet.
  • Perspektivering.
  • Projektledelse og formidling.
  • SyreN+ systemet har været afprøvet i kommerciel drift fra foråret 2013, og systemet har fungeret tilfredsstillende.
  • Ammoniak er den mest lovende kilde til supplerende ammoniak til gylle. Tilsætning af ammoniak øger dog pH i gyllen uhensigtsmæssigt, og derfor skal tilsætning af ammoniak kun ske, hvis der efterfølgende tilsættes svovlsyre.
  • En gennemregning af den samlede driftsøkonomi for brugerne (landmændene) viser, at både svinebrugere og kvægbrugere i mange tilfælde kan forvente en positiv driftsøkonomi ved at anvende SyreN+ systemet.
  • SyreN+ systemet muliggør en mere hensigtsmæssig gødskning, hvor gyllens næringsstoffer udnyttes bedre. Samtidig åbner systemet mulighed for nye perspektiver i anvendelsen af GPS- og GIS-systemer til en mere hensigtsmæssig fordeling af næringsstoffer i enkelte marker.