Offerledninger til bekæmpelse af svovlbrinte i afløbssystemer

Offerledninger til bekæmpelse af svovlbrinte i afløbssystemer

Inno-MT bobleprojektet ”Offerledninger til bekæmpelse af svovlbrinte i afløbssystemer” har udviklet en alternativ måde at neutralisere svovlbrinte i kloaksystemer uden tilsætning af kemikalier. Derved sparer man samfundet en masse penge, samtidig med at lugtgener og kemikalieforbrug minimeres.

 

” Et meget spændende og utroligt lovende projekt

Esben Mølgaard, Ikast Betonvarefabrik

En alternativ løsning

Kloaklugt er et stigende problem, som stort set alle verdens byer slås med. Ud over generne ved lugten koster problemet dyrt og globalt bruges der milliarder på bekæmpelse af lugt og svovlbrinte fra kloaksystemer, mange gange uden tilfredsstilende resultater.

Svovlbrinte er en ildelugtende gas, der dannes i afløbssystemet når spildevand pumpes. Traditionelt bekæmpes svovlbrinte ved at tilsætte kemikalier til spildevandet, der så undertrykker svovlbrintedannelse eller binder svovlbrinten. Projektet har igennem en række undersøgelser udviklet en alternativ teknologi; offerledninger der kan neutralisere svovlbrinten uden tilsætning af kemikalier!

Succeshistorie

Deltager i projektet, Ikast Betonvarefabrik, er utroligt positive omkring resultaterne fra projektet. ”Vi tror på produktet, og det tror jeg også de andre gør” siger Esben Mølgaard fra IBF. Igennem projektet har IBF bl.a. været med til at udvikle nye spildevandsrør, som består af specielle betonblandinger, på hvilke svovlbrintenedbrydende mikroorganismer kan gro. Disse nye rør, som har en 3 gange længere levetid end de sædvanlige rør, skaber optimale levebetingelser for de mikroorganisamer, der ”spiser” svovlbrinten. Det er en bæredygtig løsning.

Ud over de miljømæssige gevinster ved at undgå at udlede store mængder kemikalier, så er det samfundsmæssigt et projekt med stort potentiale. Løsningen bevirker at samfundet og alverdens byer kan spare en masse penge i bekæmpelsen af svovlbrinte ved at anvende de nye langtlevende rør, samt nedbringelsen af kemikalier.

Nye muligheder

En af hovedstyrkerne ved projektet er, at det er drevet af brugerbehov. Projekter initieret af virksomheder, frem for universiteter, er ofte mere anvendelsesorienteret frem for akademiske. Dette har også betydet at resultaterne har direkte markedsværdi i samfundet, samt at engagementet hos projektpartnerne har været højt gennem processen. IBF mener derfor også at de udviklede rør vil blive et standardprodukt fremover. Teknologien er markedsklar og fokus er nu i høj grad på at markedsføre produktet.

Fremover fortsætter Aalborg Universitet med at monitorere rørene løbende. De er bl.a. blevet installeret ved Kolding Spildevand og Vandcenter Syd. Projektpartnerne påtænker desuden at bruge resultaterne fra bobleprojektet som afsæt for en ansøgning i foråret rettet imod yderligere udvikling af teknologien.

”Vi fortsætter samarbejdet – det må ikke stoppe nu!”

Esben Mølgaard, Ikast Betonvarefabrik