Rensning og genbrug af procesvand i mejeriindustrien

Rensning og genbrug af procesvand i mejeriindustrien

Bobleprojektet ”Udvikling af innovativt teknologikoncept til rensning og genbrug af procesvand i mejeriindustrien” sigter mod øget vandgenbrug i mejeribranchen igennem udviklingen af et innovativt vandteknologikoncept baseret på avanceret kemisk oxidation.

Vandgenbrug i mejeriindustrien

Presset på verdens vandressourcer stiger og behovet for løsninger til vandbesparelser og vandgenbrug er derfor stort. Mejeribranchen er en af de fødevaresektorer, hvori der er et stort potentiale for vandbesparelser via vandgenbrug. Dette gælder især inden for pulver og ostemejerier, hvor der potentiel kan etableres ”vandløse mejerier”, idet disse mejerityper principielt har et overskud af vand. På disse mejerier anvendes inddampning og RO-filtrering til opkoncentrering af værdistoffer, hvorved der genereres relativt rene vandstrømme.

Dette genbrugspotentiale kan dog i dag ikke realiseres, eftersom disse vandstrømme indeholder rester af organiske stoffer (vækstpotentiale), samt mikroorganismer/vira, hvilket vanskeliggør en hygiejnisk sikker opbevaring af vandet i buffertanke inden genbrug i produktionen.

Ved en succesfuld implementering af løsningen vil der, afhængig af om der er tale om et mælke, oste- eller pulvermejeri, kunne opnås besparelser i vandforbrug og spildevandsproduktion på mellem 30-100%.

Projektet har til formål at udvikle, teste og dokumentere en vandteknologisk løsning baseret på UV/H2O2 processen. Denne teknologi skal fjerne mikroorganismer/vira fra vandstrømmene, med henblik på at kunne realisere et vandgenbrugspotentiale i mejerier branchen. Den UV baserede oxidationsteknologi, herunder UV/H2O2 processen, er en proces kendt fra hygiejnisering af drikke- og spildevand, som dog ikke tidligere har været integreret i mejeriproduktion.

Stort potentiale

En øget genanvendelse af vand hos mejerier, via implementeringen af nye teknologiske løsninger og udbredelse af eksisterende løsninger, kan medvirke til at styrke mejeribranchen i den internationale konkurrence. Samtidig kan samlede ”systemløsninger” blive et godt eksempel på dansk vandteknologi med betydelige eksportmuligheder.