Sensorteknologi i vandsektoren

Sensorteknologi i vandsektoren

Dette technology outlook giver en overordnet indsigt i sensortyper i vandsektoren med fokus på deres udviklingsmæssige stade og ser nærmere på udviklingstendenser inden for området. Outlooket konkluderer, at anvendelsen af de beskrevne teknologier – bl.a. forskellige optiske sensorer – er mest relevante i forhold til processtyring og overvågning af forskellige sekunda-vandtyper.

Hvis disse områder har din interesse, så er du meget velkommen til at kontakte Michael Kofoed, Teknologisk Institut eller Per Elberg Jørgensen, DHI for en nærmere snak om mulige projekter.

 

Baggrund

Sensorer til overvågning, processtyring og kvalitetssikring i vandsektoren har både økonomisk og samfundsmæssig høj prioritet. Dette har betydet øget fokus på udvikling af metoder til løbende måling og overvågning af procesparametre, samt af de kontaminerende stoffer og organismer, der kompromitterer vandkvaliteten.

Stadigt stigende krav til bedre og billigere rensning af procesvand og spildevand, øger behovet for tættere styring og kontrol af renseprocesser, og dermed behovet for brug af sensorer, der kan måle traditionelle og nye parametre pålideligt og robust. Sensorer bruges allerede i dag i stort omfang på f.eks. kommunale renseanlæg, hvor online måling af traditionelle parametre som ammonium, nitrat og orthofosfat bruges til styring, optimering og overvågning af renseprocesser. Målingerne er med tiden blevet mere pålidelige, men hvad er status i dag, og er der behov for måling af nye parametre og udvikling af nye sensortyper?

Udviklingen af sensorteknologier til mikrobiologisk overvågning har, i modsætning til sensorer til måling af kemiske parametre, primært været fokuseret på overvågning af drikkevandsvandskvalitet, hvor den hygiejniske kvalitet af vandet har høj prioritet. De seneste år har budt på udvikling af en række nye online og atline sensortyper, til løbende overvågning og kontrol af drikkevandets kvalitet, som supplement eller erstatning af de langsommelige dyrkningsbaserede metoder, der i dag benyttes. De fleste af disse sensortyper er dog stadig på prototypestadiet og bruges i dag kun i begrænset omfang til rutinemæssig drikkevandsovervågning.