Technology gaps i genanvendelsesprocesser

Technology gaps i genanvendelsesprocesser

Rapporten fokuserer på tekstiler, træaffald, bioplast og metalaffald. De fire områder blev valgt på et opstartsmøde 12. januar 2012.

Formålet med dette projekt har været at analysere kritiske “gaps”, som bryder sammenhængende genanvendelsesprocesser på det nuværende marked. Samtidig har målet været at identificere områder, der kan være genstand for fremtidige udviklingsprojekter under Inno-MT.

Rapporten behandler de fire områder individuelt og opsummerer hvert emne i en samlet anbefaling til den videre proces.

Tekstiler

I tekstilbranchen er der er række temaer, som er oplagte som omdrejningspunkt for fremtidige udviklingsprojekter. Dette er primært med fokus på, at produkterne skal designes på en måde som sikrer størst potentiale for genanvendelse, samt videreudvikling af de eksisterende indsamlingssystemer og genanvendelsesanlæg.

  • På baggrund af dette anbefales det, at Inno-MT arbejder videre med projektudvikling indenfor tekstilbranchen.

Der blev afholdt temadag den 21. juni 2012. Læs mere.

Træaffald

Inden for dette område ønskes det først og fremmest, at der udarbejdes et biomassehierarki, som vil kunne fungere som en overordnet prioritering af fremtidige fokusområder. Desuden er der stor fokus på dette område fra politisk side, både gennem udbudsrunden “Det biobaserede samfund” og i Energiforlig, marts 2012.

  • Det anbefales, at Inno-MT afholder et bredt seminar, hvor forskellige aktører mødes og diskuterer potentielle udviklingsprojekter, hvor der “tænkes ud af boksen”.

Der blev afholdt temadag om Genanvendelse af træaffald den 5. december 2012. Læs mere her.

Metaaffald

Der er et stort behov for nye plastsorteringsteknologier/metoder til at forbedre sorteringen af shredderaffald, samt forbedrede analysemetoder, som kan afsløre indholdet af sjældne jordmetaller i shredderaffaldet. Imidlertid er der meget fokus på begge disse områder, specielt fra udenlandsk side, hvilket betyder at ny teknologi løbende implementeres i Danmark.

  •  På baggrund af dette anbefales det pt., at Inno-MT ikke bruger yderligere ressourcer på dette område.

Bioplast

Som nævnt under ‘træaffald’ er ønsket om udarbejdelse af et biomassehierarki også af største prioritet under dette emne.

  •  Pt. er det ikke et område, hvor Inno-MT vil bruge yderligere ressourcer.