Teknisk afprøvning af bæredygtige råvarer til fiskefoder

Teknisk afprøvning af bæredygtige råvarer til fiskefoder

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt er at lave en praktisk afprøvning af en række alternative protein- og fedtholdige råvarer til fiskefoder. Dette skal gøres for at undersøge to aspekter:

1) Hvordan alternative proteinråvarer kan erstatte fiskemel, og dermed lette presset på fiskemel som ressource

2) Hvordan råvarerne skal behandles i produktionen for at opnå en stabil og støvfri foderpille, der ikke vil give anledning til forurening af vandmiljøet i og omkring dambrug og havbrug

Der er gennem de seneste år sat adskillige forskningsmæssige initiativer i gang for at skaffe alternative proteinråvarer til fiskefoderindustrien, som har samme ernæringsmæssige kvaliteter som fiskemel. Alger og muslinger, som har en vandrensende effekt, og som kan dyrkes uden at konkurrere med terrestriske afgrøder, har været i fokus, men også biprodukter fra fødevareproduktion og fra biobrændsel, så som presserester fra raps er blevet undersøgt.

Der er imidlertid ikke blevet arbejdet med de procestekniske problemer, der opstår når nye råvarer introduceres. Dette betyder at nye råvarer, der er et reelt alternativ til fiskemel, ikke efterspørges hos foderindustrien. Et problem kan f.eks. være tilstopning af dyser, der ikke er dimensioneret til kiselholdige råvarer. Et andet problem kan være at foderpillerne smuldrer.