Udvikling og demonstration af SCR-system til den maritime branche

Udvikling og demonstration af SCR-system til den maritime branche

Projektbeskrivelse

Projektet vil demonstrere nye metoder for urea‐inddysning, opblandingssystemer, systemintegration samt katalysatorelementernes modstandsdygtighed over for heavy fuel dieselpartikler.

Udvikling af forbedrede metoder til urea‐inddysning og forbedrede opblandingssystemer betyder der kan opnås mindre urea‐forbrug og ammoniak‐slip samtidigt med at NOx‐reduktionen kan forbedres. Herudover vil det samlede tryktab i SCR‐systemet kunne mindskes hvilket er en betydelig faktor i retrofitprojekter. Disse faktorer vil sammen med en forbedret systemintegration betyde mindskede bygge‐ og installationsomkostninger samtidigt med at driftsomkostningerne nedbringes. Forbedret modstandsdygtighed overfor dieselpartikler vil mindske de‐aktiveringen af katalysatorelementerne, og hermed forlænge levetiden