Validering af sensor til brug for kontrol af emissioner af partikler fra skibsmotorer

Validering af sensor til brug for kontrol af emissioner af partikler fra skibsmotorer

Projektbeskrivelse

Denne ansøgning beskriver et projekt med det formål at identificere og kvalificere partikelsensorer, der kan monteres sammen med SO2/CO2 sensorerne på dronen og dermed gøre det muligt samtidigt at kontrollere emissionen af partikler. Dette er særdeles relevant for de forventede, fremtidige krav til partikelemissioner fra skibe. CK Environment forventer at kunne levere en egnet partikelsensor, og vil kunne bygge sensoren ind i en passende casing som fremtidig underleverandør for Explicit. FORCE Technology (FT) vil i projektet validere potentielt egnede sensorer i laboratoriet. Dette vil blive gjort ved opbygger en doseringsenhed til at generere partikler under betingelser, der svarer til det, der typisk forventes i en røgfane, dvs. under de forhold/afstande som dronen vil blive udsat for under en kontrolflyvning på havet. En sådan partikelgenerator er generisk, og vil være af stor interesse for andre virksomheder, som har behov for f.eks. at teste filtre til partikelfjernelse.